Verdeeld over 3 dagen kwamen 30 kinderen per dag van hun school naar de molen gelopen. Dit onder begeleiding van leerkrachtondersteuner Jill en enkele ouders. Het zijn kinderen in groep 1-2 van KC de Troubadour. Aangekomen bij de molen werd de groep in tweeën gedeeld, een groep ging naar de speelplaats, de andere bleef op de molen.

Een klein voorstelrondje wie de drie molenaars er op de molen waren. Gevolgd door een welkomst praatje om te vertellen wat voor een molen het is en dat er wind nodig is om de molen te laten draaien. Aan het windverklikkertje konden ze zien uit welke richting de wind komt en in je gezicht en aan je haren voel je hoe hard het waait.

We hadden de molen zo gezet dat de kinderen de molen moesten kruien om hem op de wind te zetten. Met vereende kracht van alle kinderen werd de molen naar de wind gedraaid!

Er waren maar 3 wieken opgezeild zodat we de kinderen konden laten zien hoe het 4de eind (molentaal) werd voorzien van een zeil. Daarna lichten we de vang om de wieken te laten draaien.

Op het gras van de molenberg hadden we een Kweern (handmolen), een boeren handmolentje en 2 mini maalstenen + maalmodel klaar staan. Hiermee lieten we zien hoe er gemalen kan worden en hebben de kinderen zelf de tarwekorrels tot meel vermaalt.

Nadat we de juf voor elk kind een zelfbouw windmolentje + kleurplaat meegaven ging de groep kinderen hand in hand terug naar school.

We mogen terugkijken op een leuk gebeuren! Ook vanuit het KC hebben we positieve reacties gekregen en is het zeker voor herhaling vatbaar.

Groeten van het Molenteam.