Op woensdag 8 feb heeft Nico Papineau Salm onze standerdmolen bezocht.
In het kader van het 100 jaar bestaan van De Hollandsche molen (DHM) in 2023 waren wij de 86ste molen die Nico bezoekt. Hij doet dit om met de eigenaar en zijn molenaars te praten over allerlei items die er spelen, denk aan onderhoud, functie, vrijwilligers, bezoekers, biotoop, subsidie, brandveiligheid/oefening, enz.
De gemeente ’s-Hertogenbosch is eigenaar en met twee medewerkers van Maatschappelijk Vastgoed, Petra en Marcel, waren zij bij dit bezoek.
Samen met molengids Erwin, technisch assistent Gerrit en molenaar Frans waren we dus met zes personen.
De gemeente had voor broodjes gezorgd en na de kennismaking hebben we samen geluncht en de bovengenoemde items zijn besproken.
Vanuit de media is Ted langs gekomen en heeft foto’s gemaakt wat te zien is op de ROS-Tv . Op de facebook pagina, (via site van De Hollandsche Molen)
https://www.facebook.com/De.Hollandsche.Molen staat de impressie van Nico.

Het was een leuke ontmoeting. Goed om elkaar te zien en te spreken zodat we onze molen nog lang kunnen laten draaien.

Groet Frans.